inşaat kalite zaman yönetimi

İnşaat Yönetimi Hizmetleri

  • Kalite Yönetimi

  • Maliyet Yönetimi

  • Sözleşme Yönetimi

  • Zaman Yönetimi

  • Tasarım Yönetimi

  • İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu hizmet kapsamında, proje yönetilebilir iş paketlerine ayrılarak her bir iş paketi o konunun uzmanı yüklenici ve tedarikçilere ihale edilir ve tek noktadan yönetilir.

Kent PGY'in yönetimi altındaki projede her imalat paketi için en uygun yüklenici/tedarikçi'nin en iyi fiyat ile ve planlanan kalite ve süre hedefi doğrultusunda imalatı tamamlaması sağlanır.

Bu yöntem Proje Sahibi'nin arzu ettiği fiyat ve kaliteyi projenin tüm aşamalarında seçebilmesini ve toplam proje maliyetinin yaklaşık %20 düzeyinde azaltılmasını sağlar. Her bir iş paketi o konunun uzmanı yüklenici ve tedarikçilere ihale edilir ve tek noktadan yönetilir.