kentsel dönüşüm danışmanlığı

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca kentsel dönüşüm çalışmalarının her aşamasında Kent PGY tarafından danışmanlık hizmetleri verilmektedir. İmar durumuna ilişkin güncel oluşacak yapılaşma koşullarının tespiti, proje danışmanlığı, hak sahipliğinin tespiti ve görüşmeler, sözleşmelerin ve şartnamelerin hazırlanması gibi safhalarda kentsel dönüşüm danışmanlığı hizmeti sunmakta ve gerekli aşamalarda gayrimenkul değerleme raporlarını hazırlamaktadır.

Hizmet adımları şu şekilde sıralanmakatadır.;

  • Dönüştürülecek alanın mevcut ve dönüşüm sonucu oluşacak değer tespiti,

  • Geliştirilecek proje önerileri,

  • Aday Yüklenici tespiti ve analizi,

  • Şartname ve Teklif Taslağı oluşturulması,

  • Yüklenici tekliflerinin analiz ve değerlendirilmesi,

  • Yüklenici seçimi ve sözleşme oluşturulması,

  • Tasarım Danışmanlığı,

  • Yeni inşa edilecek projede hak sahiplerinin dairelerin şerefiye faktörlerine göre adil dağılımı,

  • İnşaat Dönemi kontrol ve raporlama

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı Hizmet Adımları