Kentsel Dönüşüm Nedir?

Yıkım Öncesi Çağlar Apartmanı
Yıkım Öncesi Çağlar Apartmanı

Çağlar Apartmanı Yıkım ve Kazı
Çağlar Apartmanı Yıkım ve Kazı

Çağlar Apartmanı Proje Sonu
Çağlar Apartmanı Proje Sonu

Yıkım Öncesi Çağlar Apartmanı
Yıkım Öncesi Çağlar Apartmanı

Çarpık yerleşim ve riskli binalardan oluşan, altyapısı yetersiz bölgelerin, afet ve deprem risklerine karşı hızlı ve halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde kentsel planlama ilkelerine uygun olarak yenilenmesi faaliyetlerinin bütününe “Kentsel Dönüşüm” denir.

Sosyal Medyada çokça yer alan ‘’Kentsel Dönüşüm Yasası’’ 6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanundur. Kanunun adından da anlaşılacağı gibi Türkiye’ nin neresinde olursanız olun (mezra, köy, kasaba, ilçe, şehir) eski, ekonomik ömrünü tamamlamış, deprem riskli, binanızı bu kanun ile Devletin sağlamış olduğu kentsel dönüşüm kredisi, kira yardımı, belediye harç - vergi avantajlarını da kullanarak yeniden yapabilirsiniz

Aşağıda kentsel dönüşüm danışmanlığını yaparak yenilediğimiz Suadiye Çağlar Apartmanı'nın kentsel dönüşüm sürecini görebilirsiniz.

Riskli yapı raporu alarak bu kapsama dahil olan bir binanın yıkılıp yeniden yapılması sürecinde sahip olacağı avantajlar şunlardır.

 

1) Belediye harçlarından muafiyet

2) Tapu harçlarından muafiyet

3) 18 ay hibe kira yardımı

4) Kredi kullanılması durumunda kredi faizin bir kısmı devlet tarafından karşılanır.

5) Noter harçlarından muafiyet

6) Yıkım ruhsatı sırasında sağlanan kolaylıklar

Kentsel dönüşümün avantajları nelerdir?