Kibrithane -ISTANBUL

Kibrithane  - ISTANBUL

AKBANK Kredisi ile SİMURG  Turizm Yatırım A.Ş

tarafından geliştirilen Kibrithane Projesi’nin Kredi İzleme ( Monitoring ) Hizmetleri 

Kent PGY tarafından gerçekleştiriliyor.

 

Toplam 6.000.000 Euro Kredi’nin sözkonusu olduğu projenin Anıtlar Kurulu onayı tamamlandı. ilçe Belediyesinden alınacak İnşaat Ruhsatının ardından inşaatın hızlanması ve 6 ay gibi bir sürede yapının Türk Turizmine kazandırılması hedefleniyor.

 

Kibrithne Projesinin tüm tasarım hizmetleri 

Plan A / Mimar Elif ÖZDEMİR tarafından 

gerçekleştiriliyor.