Kredi izleme hizmeti

Bu hizmet kapsamında, bir bankadan, gerçekleştirilecek yatırım ile ilgili kredi almış olan yatırım şirketi ile Kent PGY arasında bir Kredi İzleme ( Monitoring ) hizmet sözleşmesi imzalanır.

Banka ile Yatırım şirketi arasındaki kredi sözleşmesi maddelerine uygun olarak Kent PGY ekibi inşaat alanına yapacağı periyodik ziyaretlerde yapacağı incelemeler ile projenin maliyet, zaman ve kaynak kullanımları açısından uygunluğunu denetler. 

İlgili döneme ait tüm inşaat ve yatırım harcamalarını, inşaat alanında fiziki ilerleme gözlemleriyle ve tedarik zincirinin tüm aşamalarını mevcut bilgi ve belgelere dayalı olarak denetler ve Kredi alınan Banka’ya aylık kredi talep raporunu hazırlar.

Banka Yatırım Şirketi ile arasındaki Kredi Sözleşmesine uygun olarak ve Kent PGY tarafından hazırlanan aylık rapor içeriğinde yer alan Kredi Talebini dikkate alarak ilgili aya ait kredi dilimini serbest bırakır.

Kredi İzleme (Monitoring) Hizmetleri