Şedele Baskı Tesisleri- İSTANBUL

Şedele Baskı Tesisleri- İSTANBUL

Şedele Baskı Tesisleri;İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Esenyurt Beldesi 15.000 m2 arsa üzerine yapılmış yaklaşık 16.965 m2 kapalı alana sahip bir Fabrika ve Ofis Binası projesidir. Yapım Öncesi Planlama Çalışmaları ve İnşaat Yönetimi Hizmetleri Kent PGY tarafından gerçekleştirilmiştir.

Mimari:
Sadık Aktar / Savesa Mimarlık

Statik ve Betonarme:
Ural Mühendislik

Mekanik Tesisat:
Aram Manuk Keleşyan Proje Müşavirlik

Elektrik Tesisat:
Tim Grup Elektrik Elektronik İnş.Tic. Ltd. Şti.

Yapı Denetim:
Boğaziçi Yapı Denetim A.Ş.

Mimari Tasarım
Şedele Grup firmalarının medya sektöründeki firmalar ile çalışması mimari konseptin oluşmasında etkili olmuş ve bu nedenle endüstriyel bir yapının yanı sıra, dikkat çekici bir mimari yapının da ortaya çıkarılması hedeflenmiştir.

Ana kütleler üretim ve idari olarak iki bölümde incelenmiş ve proje konseptinde iki ana kütlenin belirgin bir şekilde birbirlerinden ayrılması hedeflenmiştir. Üretim kütlesinde fonksiyon ve işlevsellik on planda tutulurken, idari kütlede günümüz mimari değerleri ile teknolojileri ön plana çıkartılmak amaçlanmıştır. Bu dinamik ve teknolojik mimari yaklaşım aynı zamanda firmanın gelişimci ve dinamik yapısını da ortaya çıkaracak önemli bir araç olacaktır.

Üretim kütlesi yaklaşık 13.500 m2'lık toplam kapalı alana sahip iki kattan oluşmaktadır.

Bodrum kat esas olarak depo görevi üstlenmiştir. Yapıda üretim yapacak firmaların hammadde depoları ile sevkıyata hazır mallar bu katta depolanacaktır. Bodrum katta ayrıca teknik hacimler ile diğer yardımcı mahaller yer almıştır.

Üretim katında Şedele Grup Firmaları makine ve ekipmanları yer almaktadır. Üç bölüm halinde incelenmesi gereken bu katta, web baskı alanı, baskı ve etiketleme alanı, mücellithane ile tüp yapım ve dolum mekanları yer almaktadır.

Üretim kütlesini görsel olarak ikiye bölen ofis kütlesi, giriş ve ofis bloğu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Giriş bloğu, yapının cümle kapısını belirleyen bir ana elemandır. Bir atrium anlamında düşünülen mekan, yukarıda sözü edilen dinamizm ve gelişimciliği ortaya çıkaran önemli bir unsurdur.

Adeta bir köprü gibi giriş ile ofis bloğunu birleştiren bu mekan hem yapıyı ziyaret edenlerin üretimi izlemelerine olanak verecek, hem de gerektiğinde çok amaçlı bir salon olarak görev yapacaktır.

Ofis bloğu, dört kattan oluşmaktadır. Bodrum katında, yapıda çalışanlara hizmet verecek giriş, yemekhane, soyunma, wc'ler gibi yardımcı mekanlar yer alacaktır.

Ofıs bloğunun üretim kat kotu, üretim için ayrılmıştır. Ofis bloğunun giriş kotu ile birinci kat kotunda ise idari birimler yer almaktadır. Ofis bloğunun giriş kotundaki bazı mekanlardan aynı giriş bloğunda olduğu gibi üretimin izlenmesi mümkün olmaktadır.

Tüm yapı bir ring yolu ile çevrelenmektedir. Tek yönlü olarak hizmet vermesi düşünülen bu iç yol, lojistiğin yanı sıra yangın vb. gibi durumlarda da, yapının her noktasına kolaylıkla ulaşımı sağlayacak önemli bir arter olarak değerlendirilmiştir.