Tbilisi Central Reference Labaratory - TIBILISI

Tbilisi Central Reference Labaratory - TIBILISI

Ana yüklenicisi Bechtel International Systems Inc. ve alt yüklenicisi Türk İnşaat Şirketi Erenport İnşaat A.Ş. olan Tblisi Central Reference Laboratory Building inşaatının Work Execution Planı ( WEP ) Kent PGY tarafından hazırlandı.